ANBI gegevens en informatie voor u als donateur

Op zeven december 2015 kregen wij bericht van de belastingdienst, de ANBI-beschikking is toegekend.Dit betekend dat vanaf 8 mei 2015 de giften die zijn gestort op rekening van de stichting voor de gevers aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte.

Hierdoor is het voor particulieren en bedrijven aantrekkelijk geworden om een financiele gift te doen aan de stichting.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.

Ook voor particulieren geldt dat zij een gift aan een ANBI mogen gebruiken als aftrekpost voor de belastingaangifte.

Voor het aftrekken van giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI.
 • U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
 • De instelling of stichting levert geen tegenprestatie voor de giften.
  Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
  U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.
  U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. (dit is uiteraard voor iedereen verschillend)

Op de website van de belastingdienst staat nog veel meer over de voorwaarden.

Ook kunt u Stichting ASL opzoeken op de website van de belastingdienst en zo inzien of onze stichting nog de ANBI status mag houden.

Dit kunt u doen op de volgende link:

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Vul hierin:  Stichting Ayubowan Sri Lanka en bij vestigingsplaats vult u in Arnhem

Klik hierna op Zoeken.

Er opent zich dan een scherm waarop u kunt zien wat de startdatum is van de ANBI status (8-5-2015).

 

ANBI informatie en verplichtingen om ANBI status te behouden:

De stichting is verplicht om de volgende gegevens openbaar op de website te zetten (en voldoet hiermee aan de verplichtingen van de belastingdienst:

- Jaarverslag  met financieel jaaroverzicht  (zie hiervoor onze pagina https://www.ayubowansrilanka.nl/statuten-en-beleidsplan/ )

- Jaarlijks het standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen (ook deze vind u op https://www.ayubowansrilanka.nl/statuten-en-beleidsplan/

- Beleidsplan (klik hier op Statuten en beleidsplan )  Met hierin doelstelling, bestuursleden en beloningsbeleid (bestuursleden krijgen geen vergoeding)

- Statuten  (klik hier op Statuten en beleidsplan )

- Kamer van Koophandel nummer:  63279193 te Arnhem

- Fiscaal RSIN nummer:  855166848

- Post- of bezoekadres, Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka, Paletstraat 6,  6813  DX  in Arnhem

- Emailadres:  stichting.asl.arnhem@gmail.com

Aan al deze publicatie eisen voldoet stichting A.S.L - Ayubowan Sri Lanka

 

ANBI logo:

Bij Stichting Geef Gratis kan een aanvraag gedaan worden om het officiele ANBI logo te mogen voeren.

De Stichting ASL heeft deze aanvraag nog niet gedaan (status januari 2015) omdat hier kosten aan verbonden zijn.

Dit geld stoppen wij liever in onze " pot"  waarmee wij hulpmiddelen kopen in Sri Lanka.

Het officiele logo ziet u dan ook (nog) niet op onze website.

 

 

 

 

 

Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka