Project Water Ellawewa

Update voorjaar 2020

In het voorjaar van 2020 bereikte ons het bericht dat het drinkwater in Ellawewa is afgekeurd tijdens de reguliere periodieke test.
En dat is niet gunstig voor de ruim 2000 inwoners van Ellawewa die gebruik maken van deze waterzuiveringsinstallatie. De uitslag van de test gaven aan dat de kwaliteit van het drinkwater (voor het eerst) ver beneden de juiste maat was.
We hebben daarop snel informatie ingewonnen en gelukkig konden wij al snel groot onderhoud laten uitvoeren, dankzij financiele steun konden wij dit realiseren. 
Daarna is het water wederom getest en in orde bevonden, een pak van ons hart.
 
Zie hiervoor ook het fotoalbum in onze fotogallerij. Klik hier
 

Update 26 november 2016:

De installatie is vandaag in gebruik genomen onder grote belangstelling.

Wat fijn dat dit gelukt is, dank zij geweldige donateurs !

Voor foto's kunt u hier klikken: Fotogalerij  of, met meer achtergrondinformatie op onze blog:

https://stichtingasl.blogspot.nl/2016/11/het-ellawewa-project.html

Ook zijn er filmpjes beschikbaar die gemaakt zijn tijdens de opening:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcadm6PZcJlwOntoKj1ke05GIQ_wOpIjZ

Update 16 november 2016:

De bouw van de installatie is klaar !

Nalin en het team met loonwerkers hebben hard doorgewerkt. Het fotoverslag van de bouw vind u hier: Fotogalerij

Het gebouw is klaar en de electra en waterleidingen zijn aangesloten.

Het water is inmiddels ook getest (en de kwaliteit is goedgekeurd !) en ook de benodigde vergunningen voor deze installatie zijn door de overheid (Health department) afgegeven.

Jeannette vertrekt 19 november 2016 naar Ellawewa en zal daar de ceremoniƫle opening verrichten.

Dan wordt het project overgedragen aan de beheerder (dhr. UD Susripade) en zullen zij zelf zorgendragen voor het onderhoud.

Uiteraard blijft de stichting toezicht houden op eerlijke verdeling van het water en de kleine bijdrage die de inwoners van Ellawewa bijdragen zodat het onderhoud aan de installatie gepleegd kan worden.

Wat fijn dat dit gerealiseerd kon worden, dankzij de steun uit Nederland.

 

Update 5 November 2016:

De bouw van de waterzuiveringsinstallatie in Ellawewa is inmiddels gestart.

Op 4 november is er een korte ceremonie gehouden op de plaats waar de installatie komt te staan. En zijn de eerste werkzaamheden verricht, onder toezicht van Nalin, de centrale contactpersoon van de stichting.

Op onze facebookpagina kunt u de voortgang van de bouw en in gebruikname volgen.

De link hiernaartoe is:  https://www.facebook.com/SubedawasakwewaSriLanka/

 

UPDATE 29-10-2016: 

Het benodigde bedrag dat nodig is om Ellawewa te voorzien van schoon drinkwater is binnen, dankzij een donateur die graag anoniem wil blijven.  Er kan binnenkort gestart worden met de bouw, de voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

Geweldig !

Binnenkort een nieuwe update !

 

Start Ellawewa:

In juni 2016 heeft Stichting ASL een bijzonder verzoek binnengekregen via contactpersoon UD Susripala in Ellawewa. Dat is een klein dorpje in het Anuradhapura District.

Dit dorp kampt met een ernstig tekort aan schoon drinkwater.

2,1% van de bevolking is hierdoor ziek geworden, dat zijn tot nu toe 21 personen en helaas zijn hiervan al een aantal mensen overleden. Dit ten gevolge van vies drinkwater waardoor ernstige nierziekten ontstaan.

Deze inwoners hebben helaas niet de middelen om schoon drinkwater aan te schaffen, dit is te duur voor hen, zij leven ver onder de armoede grens. Helaas is ook de lokale overheid in dit district niet bij machte om schoon drinkwater voor dit dorp te realiseren.

Stichting ASL gaat, na zorgvuldige afwegingen en een bezoek aan Ellawewa zelf,  proberen om dit arme dorp, met 995 inwoners, te helpen aan een waterzuiveringsinstallatie. Dit lukt alleen als de stichting in Nederland voldoende financiele steun gevonden kan worden.

De totale kosten van dit project:  6966,24 euro., een enorm bedrag voor onze kleine stichting !

Het is inmiddels al gelukt om een startbedrag van 1000,00 euro bij elkaar te krijgen(augustus 2016) en dat geeft ons goede hoop dat we het benodigde geld bij elkaar kunnen krijgen..

Voor de resterende 5996,24 euro gaan wij dan ook enorm ons best doen. 

U en de donateurs kunnen de voortgang van dit project volgen op facebook en deze website. U kunt dan zien welke vorderingen wij maken, en als het ons lukt, de uitvoer van het project, de bouw en ingebruikname van de installatie en uiteindelijk de verstrekking van het water. 

Uiteraard blijven wij ook hulpmiddelen verstrekken aan zij die het hard nodig hebben.

 

Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka