Deuren voor een nieuw toilet bij een school in Dembula

Begin 2017 kwam er een bijzondere vraag bij ons binnen:  konden wij helpen op een lagere school in Dembula, een school met ruim 185 kinderen.  Deze school beschikte over twee oude toiletten en er was dringend behoefte aan uitbreiding.   Met hulp van een Japanse donateur werden er 4 nieuwe toiletten gebouwd.  Maar  ......... helaas konden deze niet in gebruik worden genomen omdat er geen geld meer was voor de deuren.

Met deze hulpvraag mochten wij aankloppen bij stichting Casterenshoeve, zij hebben het benodigde bedrag hiervoor gedoneerd aan ons.  Geweldig !

In februari 2018 konden we dit project afronden, de toiletten hebben deuren !

Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka